Športová ulica 267/1, Kováčová 962 37

Športové a kultúrne možnosti okolia

Okrem možností wellnessu priamo v aquaparku a kúpeľoch Kováčová, je v blízkosti možnosť lyžovania, /zjazdové a bežecké trate Zvolen-Kráľová, Selce, Krížna-Turecká, Poľana, Donovaly, Králiky, Skalka/, vyhliadkových letov, rybolovu, športovej streľby, jazdectva

Mestá v okolí kúpeľov sú bohaté na kultúrne a historické pamiatky. Je to predovšetkým Zvolen /Zvolenský zámok, Pustý hrad, arborétum/, Banská Štiavnica /zapísaná v Listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, Banské múzeum, Starý a Nový zámok, jazero Počúvadlo/, Kremnica /najstaršia mincovňa na svete/, obec Antol /barokovo-klasicistický kaštieľ, poľovnícke múzeum, umelá jaskyňa, akvadukt/, Harmanec /kvapľová jaskyňa Izbica/.

V hlavnej kúpeľnej sezóne sa koná tradičné „Sliačske kultúrne leto“, ktoré je vždy veľkou spoločenskou udalosťou. Na programe sú symfonické koncerty, hudobné a spevácke programy za účasti popredných domácich a zahraničných umelcov. Ďalej Zámocké hry zvolenské, Akademický Zvolen, Folklórne ľudové slávnosti pod Poľanou.

Antol

Obec Antol sa nachádza v blízkosti Banskej Štiavnice. Známa je predovšetkým svojim prekrásnym barokovo-klasicistickým kaštieľom s kalendárovou symbolikou: 4 vchody – ročné obdobia, 12 komínov – mesiace, 52 izieb – týždne, 365 okien – dni, a 7 arkád – dni v týždni. V kaštieli sa okrem pozoruhodných interiérov a starožitného nábytku nachádza i expozitúra poľovníckeho múzea. Kaštieľ obklopuje rozsiahly lesopark s jazierkom, kaskádami, vodopádom, umelou jaskyňou a akvaduktom.

Banská Štiavnica

Starobylé banské mesto európskeho významu (založené pred rokom 1238) vďaka bohatým zásobám zlata a striebra. Bola sídlom Baníckej školy v Európe (1735) a prvej Banskej akadémie vo svete (1762). Patrí medzi mestské pamiatkové rezervácie a od roku 1993 je zapísaná v Listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi pozoruhodnosti patrí namjä Mestský hrad (Starý zámok), Nový zámok (expozícia protitureckých bojov na Slovensku), Banské múzeum v prírode (Skanzen) s expozíciou banskej techniky, a Galéria Jozefa Kollára. Prekrásne okolie, dotvorené Štiavnickými vrchmi s dominujúcim vrchom Sitno (1009 m), dopĺňajú jazerá, ktoré sú pozostatkom dômyselného vodohospodárskeho systému (Počúvadlo, Richňava, Klinger, Kolpachy, atď.).

Banská Bystrica

Táto súčasná metropola stredného Slovenska bola založená v roku 1255 ako starobylé banské mesto. Historické jadro mesta je pamiatkovou rezerváciou. Nachádza sa tu Pamätník – Múzeum Slovenského národného povstania, Stredoslovenské múzeum, Literárne a hudobné múzeum, Štátna opera, Bábkové divadlo, Hvezdáreň na Vartovke a mnohé galérie umenia.

Harmanec

Kvapľová jaskyňa Izbica s dĺžkou chodieb 720 metrov patrí medzi obľúbené výletné ciele mnohých turistov. Harmanecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Kremnických vrchoch a Starohorských vrchoch pri Harmanci. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch (v hraničnej oblasti s Veľkou Fatrou), 16 km na SZ od Banskej Bystrice, neďaleko obce Harmanec, na severnom svahu vrchu Kotolnica, vo výške 828 m n. m., asi 260 m nad hladinou potoka Harmanec. Vstupná časť jaskyne, ktorú ľudia nazývali Izbica bola známa od nepamäti. Do ďalších neznámych priestorov sa roku 1932 prekopal M. Bacúrik. Speleológovia postupne objavovali nové priestory, takže dnes je známa dĺžka jaskyne 2 763 m. Verejnosti je od roku 1950 sprístupnený okruh v dĺžke 720 m. V roku 1968 bola jaskyňa vyhlásená za chránený prírodný výtvor, novelizované v roku 1972, v súčasnosti má štatút národnej prírodnej pamiatky. Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých (guttensteinských) vápencoch stredného triasu v dvoch úrovniach. Je výsledkom korozívnej a erozívnej činnosti ponorných vôd (pritekajúcich z juhu) v priebehu pliocénu, čím predstavuje typ puklinovo-rútivej jaskyne v senilnom štádiu vývoja. Podzemné priestory zahrňujú chodby, siene a dómy, založené na vrstvových plochách a tektonických poruchách. Vyzdobujú ju útvary všetkých druhov. Pozoruhodné sú biele pagody, sintrové jazierka, nástenné vodopády s ružovkastými záclonovitými závesmi v Gotickom dóme a Kamenná váza vo Veľkom dóme, ktorá je aj v znaku Harmaneckej jaskyne. V Malej sieni sa objavujú aj útvary z bieleho kašovitého sintra. Dno Riečišťa a Nánosovej chodby pokrývajú hlinité a piesčité nánosy ponorných vôd. V rozsiahlych dómoch a sieňach prevládajú mohutné pagodovité útvary s charakteristickými excentrickými stalaktitmi a mäkkým sintrom. V niektorých častiach jaskyne sa nachádzajú jazierka so vzácnymi jaskynnými perlami. Farba kvapľových útvarov je väčšinou biela, len miestami prechádza do žltej a hnedej. Teplota jaskyne je 6,2°C, vlhkosť okolo 97%. Keďže sa vzdušné prúdy prejavujú len vo vstupných častiach, nadobúda charakter dynamicko-statickej jaskyne.

Zvolen

Zvolen je okresné mesto a zároveň dopravný uzol stredného Slovenska. Mestské privilégiá mu v roku 1244 udelil uhorský kráľ Belo IV. Dominantou mesta je zámok, ktorý dal v 14. storočí vybudovať uhorský kráľ Ľudovít I. ako svoje poľovnícke sídlo. Z barokových úprav na zámku je zaujímavá najmä Kráľovská sieň, ktorá dostala začiatkom 18. storočia kazetový strop. V Jeho 78 poliach sú umiestnené portréty rímskych a habsburských cisárov. Dnes tu sídli pobočka Slovenskej národnej galérie s expozíciami starého mesta. Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského a jeho činohra sídli na Námestí SNP v budove so secesnou fasádou s vytesaným kamenným znakom mesta Zvolen. Vlastivedné múzeum Zvolen so svojimi archeologickými expozíciami, historickým nábytkom, hodinami, sklom, porcelánom a ľudovým odevom neustále priťahuje pozornosť aj počas príležitosných krátkodobých tématických výstav.

Sliač

Sliač svojou polohou, na úbočí Slovenského Rudohoria pri známej rieke Hron blízko miest Zvolen a Banská Bystrica, a svojou klímou, vábi návštevníkov a pacientov našich kúpeľov z celého sveta. Kúpele Sliač a Kováčová a.s. sú významné hlavne svojimi liečebnými výsledkami a to najmä v oblasti liečenia srdcovocievnych chorôb. Termálna minerálna voda je unikátna najmä svojim zložením, ktoré je výnimočné vo svete. Proces liečenia touto vodou spolu s procedúrami v kúpeľoch navracajú zdravia pacientom nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Na Sliači je tiež jediné letisko na strednom Slovensku, ktoré sa využíva na pravidelné letecké spojenie Sliač – Praha a tiež na charterové lety. Je tu taktiež umiestnená vojenská letecká základňa gen. O. Smika. V meste je niekoľko významných kultúrnych pamiatok.

Kremnica

Stredoveké mesto je známe svojim tradičným mincovníctvom a výsadami kráľovského banského mesta, udelenými v roku 1328. Kremnická mincovňa (založená v tom istom roku kráľom Karolom Robertom d´Anjou) je najstaršou mincovňou na svete a pracuje nepretržite od svojho založenia dodnes. Najvýraznejšou historickou pamiatkou mesta je Mestský hrad – komplex vytvorený opevnením, kostolom a radnicou. V meste sa nachádza Múzeum mincí a medailí s rôznymi expozíciami.